Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, naziv in drugi podatki o mojem delodajalcu, podatek o dogodku, ki sem se ga udeležil(-a), kraj in datum dogodka) upravljavec MITRAL d.o.o., Kolodvorska ulica 1, 1241 Kamnik, info@mitral.si obdeluje zgolj za naslednje namene:

  • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik;
  • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-mailov) z namenom obveščanja o izdelkih, novostih, storitvah kot tudi dogodkih – bodisi pri upravljavcu bodisi pri tretjih osebah;
  • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev rešitev posamezniku
  • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
  • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
  • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oz. si jih ogledal,
  • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.